دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی

Girl in a jacket

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که رویای مدرس زبان انگلیسی شدن را در سر دارید از شما دعوت می‌کنیم مسیر رسیدن به این هدف را در دوره TTC به اختصار (Teacher Training Course) سفیر دنبال کنید. دوره TTC برای جذب و استخدام مدرس زبان انگلیسی با تجربه قبلی یا کم تجربه آموزش زبان انگلیسی طراحی شده است. TTC یک دوره ارزیابی مداوم است (یعنی شرکت کنندگان در تمام طول دوره ارزیابی می‌شوند) که منجر به دریافت مدرک TTC می‌شود. ویژگی دوره‌ های تربیت مدرس زبان انگلیسی دوره‌ تربیت مدرس زبان انگلیسی، متقاضیان را قادر می سازد تا: دانش اصلی و آشنایی با اصول آموزش مؤثر را بدست آورند برای یادگیری زبان انگلیسی به زبان آموزان بزرگسال، طیف وسیعی از مهارت‌های عملی را بدست آورند توانایی خود را در استفاده از پروسه‌ی یادگیری در یک زمینه واقعی آموزش نشان دهند. دوره TTC تأکید مساوی به مهارت‌های نظری و عملی دارد. عنصر عملی قوی به کارفرمایان نشان می‌دهد که نامزدهای موفق مهارت‌های موفقیت در کلاس را دارند. دوره TTC شامل چه چیزهایی است؟ برنامه درسی شامل پنج بخش موضوع است:

  • موضوع ۱ – زبان آموزان و معلمان و زمینه تدریس و یادگیری
  • موضوع ۲ – تجزیه و تحلیل زبان و آگاهی
  • موضوع ۳ – مهارت های زبانی: خواندن ، گوش دادن ، صحبت کردن و نوشتن
  • موضوع ۴ – برنامه ریزی و منابع برای زمینه های مختلف تدریس
  • موضوع ۵ – توسعه مهارت های تدریس و حرفه‌ای بودن.
کلیه دوره‌ها شامل مؤلفه‌های زیر است: دریافت دانش نظارت بر برنامه ریزی درس تمرین تدریس بازخورد در مورد تدریس مشاهده هم دوره‌ها مشاهده برگزاری کلاس توسط معلمان با تجربه زمان مشاوره دوره‌ها را می‌توان به صورت تمام وقت گذراند و عموماَ چهار هفته طول می‌کشد.