آیلتس آکادمی سفیر گفتمان اهواز

موسسه سفیرگفتمان اهواز مفتخر به برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون آیلتس به صورت ترمیک، فشرده و فوق فشرده می‌باشد.

این بخش از دوره آموزش آیلتس مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS هستند ولی به‌علت ضعف زبانی هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند. این دسته از زبان‌آموزان پس از شرکت در مصاحبه تعیین سطح در یکی از ترم‌های دوره Pre-IELTS قرار می‌گیرند. این بخش دارای اهداف دوگانه است: علاوه‌ بر تقویت مهارت‌های زبانی زبان‌آموزان به‌صورت ضمنی و پیوسته، آنان را با آزمون آیلتس آشنا کرده و سبب ارتقا سطح زبان عمومی آنان نیز می‌گردد.


در دوره‌های آیلتس، زبان‌آموزان همچنان که سطح دانش زبان عمومی خود را افزایش می‌دهند، تکنیک‌های هر چهار مهارت آیلتس را یاد می‌گیرند و تمرین می‌کنند. در دوره های آیلتس سفیر خرد 5 کتاب در هر سطح به صورت هم زمان تدریس می شوند که هر کتاب برای یکی از مهارت های Listening, Reading, Speaking و Writing و در کنار آن گرامر تخصصی آیلتس و Vocabulary تخصصی آیلتس تدریس می شود. هر سطح در 3 ترم برگزار شده و در پایان هر سطح یک آزمون Mock یا آزمون آزمایشی از زبان آموزان گرفته می‌شود.


شامل 4 دوره 10 جلسه‌ای این دوره متمرکز بر یک مهارت زبانی (Listening, Reading, Speaking, Writing &) و در جهت تمرین بیشتر برای آزمون است. کلاس‌های پست آیلتس مخصوص کسانی است که توانایی زبانی‌شان نزدیک به سطح مورد نظر در آزمون است و نیاز دارند تا در کنار ارتقاء مهارت‌های زبانی، بیشتر با فرم، محتوا و انواع سوالات آزمون IELTS تمرین کنند و مهارت‌های چهارگانه (ریدینگ، اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ) خود را با گرایش آزمون تقویت نمایند. در این دوره‌ پیشرفته آیلتس، از کتاب‌های تست آیلتس به همراه کتاب‌های مختلف آمادگی آزمون آیلتس بر اساس نیاز زبان آموزان هر کلاس توسط اساتید انتخاب و تدریس می‌شوند. متقاضیان می‌توانند بر حسب نیاز و یا توصیه کارشناسان آموزشی، دوره‌ها را به‌صورت متوالی و یا موازی طی نمایند.